Bronspartner
Bronspartner

Admotion

Andreas
Andreas Dahlin

Om vårt företag

Admotion är en etablerad utmanare inom komponentförsörjning för tillverkningsindustrin inom linjär och roterande rörelse. Admotion har det lilla företagets fördelar i flexibilitet och kostnadsmassa, och det stora företagets expertis och erfarenhet inom konstruktion och dimensionering av transmissioner såväl linjära som roterande. Vi har ett djupt etablerat samarbete med ett antal utvalda leverantörer inom respektive segment, tillsammans med dem har vi ett unikt erbjudande i form av bredd, spets, kvalitet samt ett aggressivt pris