VIP-Partner
VIP-Partner

Uniflex Bemanning

  • Arenavägen 57, Box 7014
  • 121 07 Stockholm-Globen
  • Sverige
  • Tel 0704-567773
  • Besök hemsida
Jesper
Jesper Frey Morin
Försäljningschef
Tel 0704-567773
Mobil 070-4567773
Linus
Linus Lundin
Regionsäljare
Tel 0723-509285
Mobil 0723-509285
Robin
Robin Danielsson
Regionsäljare
Tel 0723-509293
Mobil 0723-509293

Om vårt företag

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning, rekrytering, och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundservice, försäljning och administration. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierat.

Affärsidé
Vi skall vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov inom vår nisch.

Strategi
Vår strategi kan sammanfattas i; Rätt pris, Snabbhet, Flexibilitet.
- Rätt Pris:
Uniflex har alltid prisvärda bemanningslösningar och vi skapar rätt pris genom vår kostnadsmedvetna organisation.

Snabbhet:
Uniflex har en organisation och ett arbetssätt som är anpassat till att tillgodose önskemål om snabba leveranser av personal.
- Flexibilitet:
Uniflex har även en organisation och ett arbetssätt som är väl anpassat för att snabbt kunna fasa ut inhyrd personal.
Specialiserade
Uniflex är ett bemanningsföretag som är specialiserat inom:
- Industri
- Lager
- Bygg
- EL
- Kundservice
- Försäljning
- AdministrationUniflex tjänster
- Personaluthyrning
Används när du snabbt behöver personal på plats vid t ex sjukdom, semester, glapp mellan anställningar eller mindre arbetstoppar. Du betalar endast för effektiv tid
- Studentbemanning:
Detta är lösningen då du behöver extra personal under kortare tidsintervall. Vi erbjuder dig en eller flera ambitiösa och effektiva studenter under precis den tid du behöver.
- Bemanningspooler:
Bemanningspoolen rycker in där det behövs. Bemanningspoolen hjälper dig vid oförutsedda händelser eller produktionstoppar. Den ger flexibilitet och maximal effektivitet.
- Bemanning av större projekt:
I god tid innan ert projekt startar lär sig våra teamledare alla arbetsmoment. Därefter fyller vi på med vår personal enligt planerat behov. Vi sitter gärna i era egna lokaler.
- Rekrytering:
Våra erfarna rekryterare hjälper dig genom annonsering eller via vår rekryteringsbank att hitta rätt kandidater. Vid Volymrekrytering(tio eller fler) blir priset mycket fördelaktigt.
- Omställning:
Uniflex har avtal med Trygghetsfonden TSL och stöder företag och medarbetare i omställning. Målet är att så fort som möjligt hitta ny sysselsättning åt deltagarna. Uniflex erbjuder härigenom även ett samarbete vid befarade personalneddragningar.

Organisation och Kundteam
Ansvar för försäljning och personal ligger på olika personer. Detta är effektivt när mycket personal snabbt skall vara på plats ute hos kund;
– Key Account Manager: Avtalsansvarig, arbetar centralt mot kund och ansvarar för förhandling och uppföljning i regelbundna styrgruppsmöten.
– Affärsområdeschef/Säljare: Arbetar direkt mot kund och följer löpande upp pågående bemanningsprojekt för att säkerställa kvalitén på uppdraget.
- Personalansvarig: Arbetar löpande med att rekrytera och boka ut personal på olika typer av uppdrag.
I ett framtida samarbete med Er sammanställs ett särskilt ”kund-team” vars enda uppgift är att arbeta för Er på olika nivåer. Implementering, drift och uppföljning är viktiga beståndsdelar i ett framtida samarbete och Uniflex kvalitetscertifiering, samt strukturerade arbetsmetoder säkrar alla tre delarna i samarbetet.

Orter
Uniflex finns idag på 50 orter runtom i landet:
Stockholm (HK), Alfta/Bollnäs, Arvika, Borås, Enköping, Eskilstuna, Falun/Borlänge, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kiruna, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, Linköping, Ljungby, Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Nässjö, Oskarshamn, Pajala, Piteå, Sandviken, Skövde, Sundsvall, Säffle, Södertälje, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vimmerby, Värnamo, Västerås, Växjö, Älmhult, Örebro.

Paketerade tjänster
För att på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt kunna leverera bemanning erbjuder vi ett antal koncept såsom;
 inhyrning av personal
 grund och vikariepool
 bemanning av större projekt
 rekrytering
 studentbemanning
Samtliga koncept anpassas självklart utifrån de behov Ni har.

Personalvård
Att våra medarbetare trivs och känner att de utvecklas i sitt arbete är viktigt för oss. Vi lägger därför stora resurser på att följa upp och bekräfta vår personal ute på deras olika uppdrag och vi erbjuder löpande sociala aktiviteter, såsom biokvällar och dylikt. Vi är övertygade om att ett företag i vår bransch som tänker så, får mer motiverade och engagerade medarbetare. Vilket säkerställer kvalitén på våra bemanningstjänster.

Auktorisation
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktorisationen utfärdas av Almega-Bemanningsföretagen och är en garanti för kunderna att Uniflex är seriöst och följer lagar och regler.

Kvalitetscertifieringar
Uniflex är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Certifieringen innebär att Uniflex arbetar processorienterat och har kvalité och tar hänsyn till miljön i både det interna arbetet och i de tjänster som levereras.